• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

REGIONAAL NIEUWS


Maandag 23 augustus (Regio Schilde / Willecom)

Claudio Bogaerts, Inspecteur/functioneel medewerker Dienst Preventie van de Lokale Politie Voorkempen informeerde dat het charter voor het nieuwe BIN WILLECOM werd ondertekend en verzonden naar FOD BiZa.


Vrijdag 18 juni (Regio Vlaams-Brabant)

PIVO Vlaams-Brabant, het dynamisch en innovatief opleidingscentrum voor onder andere politie organiseerde op 18 juni een TERUGKOMDAG voor wijkagenten.

“Samenwerken met buurtinformatienetwerken” was één van de onderdelen van de inhoud die werd besproken. Onze bestuursleden Louis van den Buijs en Patrick Mariën mochten de sessies verzorgen. Voor ongeveer 45 politie-inspecteurs, in 3 sessies werd een goed uitgewerkte presentatie gegeven waar de volgende items aan bod kwamen:

  • Nagaan wat ondertussen jullie ervaring is met Buurtinformatienetwerken
  • Bespreking van de laatst verschenen omzendbrief
  • Ervaring en standpunten rond sociale media
  • Bespreken van specifieke problemen eigen aan de job van wijkinspecteur

Het beantwoorden van vragen

Louis en Patrick concludeerden dat het een zeer interessante opleiding was, te meer omdat dit initiatief van PIVO Vl-Br een ideale gelegenheid was om de betrokken inspecteurs een duidelijker beeld te geven van de BIN’s en dat de samenwerking tussen politie en buurtinformatienetwerken wel degelijk belangrijk is.  

Dat bleek ook, toen de aanwezige politie van Affligem de zeer goede samenwerking bevestigde met onze collega RvB, Walter Swaenepoel die in de zone de coördinatie van het BIN op zich neemt. Een aantal aangehaalde punten, waaronder het gebruik van sociale media bij de BIN’s, en dan vooral whatsapp vereist toch wel de nodige aandacht, gelet op de nieuwe privacy wet (GDPR). Dank aan Louis en Patrick om zich, een volledige dag te hebben ingezet voor de TERUGKOMDAG van PIVO Vlaams-Brabant !


Woensdag 28/4/2021 (Regio: Brecht)

Buurt DE POPPELAER of BIN Achter de Keyzershoeve in Brecht, blijkt veiliger dan ooit nu de inbraken en pogingen tot inbraak zo goed als gehalveerd zijn.

Lees het volledige artikel HIER


Vrijdag 19/3/2021 (Regio: Kampenhout)

Ondertekening charter buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen BIN-Z.

Lees het volledige artikel HIER


Vrijdag 12/03/2021 (Regio: Schilde)

www.binschildecentrum.be, hier treft u de nieuwe website aan van het BIN Schilde Centrum. Mooie site, bijzonder informatief voor bestaande leden en buurtbewoners die zich wensen aan te sluiten bij het BuurtInformatieNetwerk van Schilde Centrum !


Dinsdag 09/03/2021 (Regio: PZ Zara)

De PolitieZone ZARA en BIN Kenniscentrum informeren hun de BIN-leden van de zone over het gevaar van VISHINGoproepen van de bank. Lees het volledige artikel HIER


Maandag 22/02/2021 (Regio: Hasselt, PZ LRH)

Maandag ondertekenden de korpschef van de politie Limburg Regio Hoofdstad en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie in Limburg een protocol rond de buurtinformatienetwerken (BIN’s) in de politiezone.


Donderdag 18-2-2021 (Regio: Limburg)

Wie snakt naar het einde van de coronacrisis, ontdekt op terugsamen.be hoeveel dagen we nog verwijderd zijn van een land zonder coronagevaar. De SYNTRA-studenten van de opleiding Full Stack Developer ontwikkelden deze site. Onder begeleiding van docent Massimo De Nittis programmeerden ze een algoritme dat het einde van de vaccinatiecampagne voorspelt. Voorspelde conclusie: We zijn nog 200 dagen verwijderd van een 'normaal leven' zonder het gevaar van het virus. TVL 18/02


Woensdag 17-02-2021 (Regio: Geel-Laakdal-Meerhout)

De Politiezone GLM tweette een interessant weetje;

Twitter - @pzglm


Vrijdag 05-02-2021

Lees de laatste ontwikkelingen en maatregelen over het virus Covid-1 HIER


Vrijdag 08-01-2021

Via de Belgische Federale Politie komt een bericht van FOD Economie binnen waar we graag de aandacht op willen vestigen. Heel wat oplichters proberen via telefoon aan uw centen te geraken. Ze zijn zo gewiekst dat u bijna niet kan onderscheiden of het echt is of vals. Oplichters aan de lijn of niet ? KLIK HIER