Waarom een Kenniscentrum

Het BIN Kenniscentrum is opgericht door en staat ten dienste van alle initiatieven die streven naar meer veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving en dit willen bereiken door een doorgedreven informatie-uitwisseling via een vooraf afgesproken communicatieplatform. 

We trachten verschillenden doelstellingen na te streven:

  • De BIN-werking kenbaar maken aan een zo ruim mogelijk publiek:
  • Aanwezigheid op evenementen, beurzen waar veiligheid en preventie in al zijn facetten aan bod komt.  
  • Meer inspelen op de pers.  
  • Het Kenniscentrum (via de V.Z.W.) zou een perfecte spreekbuis moeten zijn voor heel het BIN-gebeuren.  
  • Tenslotte zijn de BIN’s in België de grootste burgerparticipatie inzake veiligheid.
  •  Als we dit meer kunnen uitspelen, kan dit zijn weerslag hebben in de bereidheid van besturen om mee te stappen in het BIN-verhaal

Invoeren van één nationale website die op (korte) termijn DE referentie moet worden voor het BIN-gebeuren. Iedereen die iets wil opzoeken over de BIN’s moet als vanzelfsprekend op deze website terecht komen. Mogelijkheden onderzoeken om de sociale media te gebruiken voor de promotie van de BIN-werking(Facebook, Twitter, …). Organiseren van BIN-events, kortom: een centrum van denkers en doeners die een directe hulplijn vertegenwoordigen voor alle lokale BIN's.