PRIVACYBELEID

Het document bevat het privacybeleid van: V.Z.W. BIN Kenniscentrum | Maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer : Veerstraat 164, 2240 Zandhoven | 0629943833

E-mailadres: info@bin-plp.be | Website: https://www.bin-plp.be

Het geeft aan hoe we gegevens verwerken, het verklaart uw rechten en vertelt hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Neem voor vragen over dit beleid contact op met privacy@bin-plp.be.
Het is ons beleid om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen te reageren op elk verzoek dat u ons stuurt met betrekking tot ons privacybeleid of hoe wij uw gegevens verwerken.

Hoe verwerken we uw gegevens?

 • Gegevenscategorieën :

De gegevens die wij verwerken zijn beperkt tot: naam, voornaam, functie, bedrijf, adres, telefoon, e-mail, tenzij u ons aanvullende informatie hebt verstrekt.

 • Gegevensverzameling :

De verzamelde gegevens komen rechtstreeks van u, dit via invulformulieren, digitaal, manueel of via sociale media.

 • Verwerkingsdoel en juridische basis
 • Leden:

Als u lid bent van één van onze groepen, gebruiken wij uw gegevens om:

 • Ons toe te laten na te gaan of uw locatiegegevens overeenkomen met waar u woont.
 • U te informeren over veiligheids- en preventie-items die relevant zijn voor de groep(en) waarvan u lid bent.
 • U uit te nodigen voor onze evenementen en om u onze persberichten te sturen
 • Partners:

Als u partner bent van het BIN Kenniscentrum, gebruiken wij uw gegevens om:

 • Ons toe te laten na te gaan of uw locatiegegevens overeenkomen met waar u woont en/of werkt.
 • U toe te laten leden en partners te informeren over veiligheids- en preventie-items die relevant zijn voor de groep(en) waarvan u lid bent.
 • U uit te nodigen voor onze evenementen en om u onze persberichten te sturen

Wij beschouwen een dergelijke verwerking als noodzakelijk voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst van u met het BIN Kenniscentrum. Het rechtmatige belang van het BIN Kenniscentrum is om als non-profit organisatie de taak tot zich te nemen de communicatie en participatie inzake veiligheid en preventie te bevorderen tussen de burgers onderling alsmede met alle partners. We zijn van mening dat ons legitieme belang zwaarder weegt dan uw recht op de bescherming van uw persoonlijke gegevens, aangezien wij uw gegevens alleen verwerken om ons en onze partners toe te laten u informatie te sturen die relevant is voor de groep (en) waarvan u lid bent alsmede u toe te laten te communiceren en participeren aangaande deze informatie en dit alles conform de vigerende Ministeriële Omzendbrief betreffende de Buurtinformatienetwerken.

 • Het delen van gegevens

Door gebruik te maken van verschillende software technologiën aangaande gegevensopslag (Google, Facebook, Microsoft, PCSoft, The Rocket Science Group LLC) , delen we uw gegevens met al deze bedrijven die ze verwerken op servers in de Europese Unie.

We kunnen uw gegevens delen met onze partners en met andere partners, zoals bedrijven/organisaties die onze evenementen organiseren of (co-) organiseren voor zover dit nodig is voor specifieke doeleinden zoals logistiek en beveiliging. Waar deze bedrijven/organisaties namens ons optreden als gegevensverwerkers, eisen wij van hen dat ze uw gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

We kunnen uw gegevens ook openbaar maken in overeenstemming met een redelijk verzoek van bevoegde agenten voor rechtshandhaving, gerechtelijke autoriteiten en overheidsinstanties of -instanties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

We delen uw gegevens op geen enkele andere manier met derden.

Gegevensoverdracht buiten de EU

We dragen uw gegevens over naar:

 • The Rocket Science Group LLC voor zover wij MailChimp gebruiken om u onze nieuwsbrieven of persberichten te sturen.
 • Facebook voor zover wij Workplace en Work Chat gebruiken als communicatieplatform om onderlinge communicatie  tussen leden en partners toe te laten.

Beide bedrijven verwerken uw gegevens op servers in de Verenigde Staten.

Zowel Facebook als de Rocket Science Group LLC houden zich aan het EU / US Privacy Shield. Dit mechanisme garandeert dat uw gegevens die deze bedrijven verwerken in de Verenigde Staten zo goed worden beschermd als zouden ze in de Europese Unie worden verwerkt:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

 • Geautomatiseerde besluitvorming

We gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming bij het verwerken van uw gegevens.

 • Gegevensopslagperiode

We slaan uw gegevens op zolang ze actueel zijn.

We sturen u één keer per jaar een kennisgeving om te controleren of uw gegevens nog steeds kloppen.

We instrueren onze medewerkers onze databasebeheerders op de hoogte te stellen wanneer ze zich bewust worden van eventuele wijzigingen in uw professionele situatie, zodat we uw gegevens kunnen bijwerken of verwijderen.

 • Veiligheid

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeautoriseerde openbaarmaking.

In termen van organisatorische maatregelen hebben we de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot speciaal aangestelde werknemers die zijn getraind in het omgaan met dergelijke gegevens.

Om te voorkomen dat iemand anders toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens, maken deze werknemers gebruik van Identity and Access Management-oplossingen voor toegang tot onze apparaten, apps en cloudservices.

Wat technische maatregelen betreft, gebruiken we Microsoft Intelligent Security Graph (ISG) om beveiligingsincidenten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren.  Malware wordt bijvoorbeeld gedetecteerd door Office 365 Advanced Threat Protection, deelt die informatie met services zoals Windows Defender ATP en Advanced Threat Analytics, die gezamenlijk onze gebruikersidentiteiten, apps en gegevens, apparaten en infrastructuur beschermen tegen geavanceerde persistente bedreigingen.

 • Amendementen

We sturen u een kennisgeving wanneer we inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid die van materieel belang zijn voor uw rechten, bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens verzamelen of als we uw gegevens voor aanvullende doeleinden gebruiken.

Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

 • Recht op toegang

U hebt recht op toegang tot uw gegevens die wij verwerken. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@bin-plp.be

 • Recht op rectificatie

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te corrigeren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@bin-plp.be

 • Recht op wissen

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te wissen. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@bin-plp.be

 • Recht om gegevensverwerking te beperken

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer:

 • u de nauwkeurigheid van uw gegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt om hun nauwkeurigheid te verifiëren
 • Onze verwerking onwettig is en u er de voorkeur aan geeft om het gebruik dat we maken van uw gegevens of om uw gegevens zelf te beperken in plaats van te vragen om ze te wissen
 • we uw gegevens niet langer hoeven te verwerken maar u de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om te verifiëren of ons rechtmatige belang voor de verwerking van uw gegevens uw rechten schendt

Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@bin-plp.be

 • Recht op bezwaar

Waar we uw gegevens verwerken op basis van ons legitieme belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@bin-plp.be

 • Recht om toestemming in te trekken

Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@bin-plp.be

 • Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens die we verwerken in een elektronisch formaat aan u te verstrekken zodat u de gegevens kunt gebruiken of deze naar een andere gegevensbeheerder kunt verzenden. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@bin-plp.be

 • Het recht om een ​​klacht in te dienen

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken met de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Commissie van de bescherming van het privéleven, Drukpersstraat / Rue de la Presse, 35, B - 1000 Brussel / Bruxelles,

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger