• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

BIN Flash

De communcatie van de overheid naar de Buurtinformatienetwerken gebeurt via de BIN Flash ibz. Elke uitgave die ons bereikt publiceren we op deze pagina.


BIN FLASH ibz - woensdag 21-04-2021 - Update 29/04

Aan de coördinatoren, gemandateerden

De Universiteit van Gent (UGent) deed op vraag van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) een onderzoek naar de impact van buurtinformatienetwerken op de veiligheid in die buurt. Zowel het subjectieve veiligheidsgevoel als de objectieve veiligheid (criminaliteitscijfers) werden gemeten en vergeleken met buurten waar geen BIN actief is.

De resultaten van het onderzoek hebben wij samengevat op onze website via de link:

https://www.besafe.be/nl/nieuws/de-impact-van-een-bin-op-de-veiligheid-in-uw-buurt

Ook op onze website te vinden is een link naar de iets lijvigere executive summary van de studie:

https://www.besafe.be/sites/default/files/2021-04/executive_summary_bin_nl_def.pdf

Er werd een poster gerealiseerd die je laat zien wat een BIN is en hoe het werkt. Het is ook een interessant document om te verspreiden binnen jullie netwerk, voor iedereen die geïnteresseerd is in de BIN-werking: POSTER

BIN-getuigenissen: over de taalgrens heen (met Ivan Buyle vanLochristi en Dominique Baudoux van Rixensart)


BIN FLASH ibz - vrijdag 20-11-2020 - Update

Evaluatie van de campagne “1dagniet” 2020

De campagne “1dagniet 2020” is afgelopen. Hoog tijd dus voor een evaluatie. Zoals vorig jaar wensen we zowel de deelnemers te bevragen als de mensen en diensten die niet hebben deelgenomen aan “1dagniet”.

We voorzien hiervoor 2 aparte vragenlijsten.

U heeft deelgenomen aan de actie “1dagniet” in 2020

U heeft deelgenomen aan de campagne “1dagniet”, waarvoor onze dank. Gezien de coronacrisis en de aard van de campagne dit jaar ligt de nadruk van de evaluatie veel minder op de initiatieven. In deze context zien we dan ook het online promoten van de campagne als een deelname.

Op basis van uw ervaringen wensen we deze actieweek te evalueren.

Via de volgende link kunt u de online vragenlijst invullen: https://forms.gle/MQkoWi4cKgMpCSt79

U heeft NIET deelgenomen aan de actie “1dagniet” in 2020

Om onze preventieacties in de toekomst bij te sturen en te verbeteren, willen we ook graag rekening houden met de mensen die niet deelgenomen hebben aan de actie “1dagniet”.  Wat is de reden van deze keuze, hoe staat u tegenover dergelijke nationale acties, …

Uw mening is zeer belangrijk voor ons, en we doen dan ook een warme oproep aan de niet-deelnemers om mee te werken aan deze evaluatie.

Via de volgende link kunt u de online vragenlijst invullen: https://forms.gle/adpPpQHrCsoA69Pf6

Het invullen van  deze online vragenlijst neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag.  Wij verwachten uw antwoorden uiterlijk 27 november

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Lokale Integrale Veiligheid - SLIV


BIN FLASH ibz - woensdag 16-10-2020 - Update

1dagniet 2020

U weet het allemaal, de campagne 1dagniet 2020, de zevende editie, zal plaatsvinden van 19 tot en met 25 oktober, met de Europese dag op woensdag 21 oktober.

In 27 lidstaten van de Europese Unie zal de sensibilisering voor inbraakpreventie dus centraal staan in de communicatie.

Wij willen u dit jaar aanmoedigen om de sociale media te gebruiken en onze posts te delen.

De sensibiliseringsactiviteiten zullen door de crisis niet dezelfde weerklank krijgen als de voorgaande jaren. We hebben dus beslist om dit jaar geen starterskits te maken aangezien het erg moeilijk of zelfs onmogelijk zal zijn om de stands en infosessies te houden.

Maar dit mag ons niet belemmeren om via andere middelen te communiceren en zo zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven aan de campagne. We hebben allemaal geleerd ons aan te passen, dus dit is nog eens een gelegenheid om creatief te zijn.

De nieuwe affiche 1dagniet is beschikbaar op de site www.1dagniet.be/materialen. U kan er ook de banner downloaden om op uw website te plaatsen.  Aarzel niet om dit materiaal te gebruiken voor uw communicatie: website, affiches, posts sociale netwerken, ... In bijlage eveneens de elektronische handtekening die u aan uw mails kan toevoegen om de campagne te promoten. Van 20 tot 26 oktober lanceren wij een grote sensibiliseringscampange via aanplakking in de stad en in de stations.  Op die manier willen we meer zichtbaarheid geven aan de campagne. 

Vergeet niet om gedurende de hele campagne online aanwezig te zijn.

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Lokale Integrale Veiligheid - SLIV

________________________________________________________________________________________

BIN FLASH ibz - dinsdag 22-09-2020

Beste BIN Gemandateerden

Omwille van Corona en de lockdown die dit veroorzaakte hebben wij twee wijzigingen in de procedure om een BIN op te starten aangebracht.

1.) Wij vragen voor binnenkomende charters géén fysieke handtekening van de coördinator, gemandateerde en burgemeester. Een mail ter goedkeuring van het charter van de betrokken partijen (burgemeester, BIN gemandateerde, BIN coördinator) volstaat. Deze mail mag verstuurd worden naar de betrokken partijen met in kopie het BINPLP mailadres, zodat wij deze mails kunnen bewaren. 

2.) Wij, het BIN-team bij Binnenlandse Zaken,  sturen geen brieven ter validatie van uw BIN per post op, maar laten die elektronisch in de mailbox van burgemeester en korpschef toekomen. 

Omwille van dat laatste willen wij u vragen om in een nieuw BIN charter voortaan ook de contactgegevens van de korpschef van de betrokken Politiezone te vermelden, zodat wij  meteen de validatiebrief naar het juiste elektronische adres kunnen versturen. 

Algemene Directie Veiligheid & Preventie
Directie Lokale Integrale Veiligheid - 
FOD Binnenlandse Zaken