Wie zijn we

Het BIN Kenniscentrum is tot op heden een vrijwilligersorganisatie, samengesteld uit leden uit verschillende BuurtInformatieNetwerken in Vlaanderen en Wallonië en wordt dus enkel mogelijk gemaakt dankzij het harde werk van onderstaande personen:

Benno GEKIERE - Voorzitter

Benno was tijdens zijn beroepsloopbaan werkzaam als Hoofdinspecteur bij de lokale politie Zara. In de laatste 15 jaar van zijn carrière heeft hij als BIN-gemandateerde aan de wieg gestaan van 25 BIN’s in zijn eigen politiezone en heeft hij meegeholpen om in een viertal andere politiezones een BIN-werking op touw te zetten. Na zijn pensionering in juni 2014 bleef hij als vrijwilliger BIN-adviseur voor de politiezone en heeft hij tevens het initiatief genomen tot de oprichting van een federale V.Z.W. BIN Kenniscentrum, waarvan hij benoemd is tot voorzitter.

Dominique BAUDOUX - Ondervoorzitter

Dominique was adjunct commissaris en officier van de gerechtelijke politie in een van de sites van Brussel. Daarna was hij gedurende meer dan twintig jaar verantwoordelijk voor de onderzoeken tbv de directie Veiligheid van de Europese Commissie. Zijn carrière beëindigde hij na zijn actieve deelname in de hervorming van de directie Veiligheid van het Europese Parlement. In 2015 richt Dominique het PLP (BIN) Quartier Royal in Rixensart op en deelt zijn jarenlange ervaring op gebied van preventie met de bewoners van zijn regio. Hij wordt lid van de VZW in 2019. Dominique is ondervoorzitter van de vzw.

Louis VAN DEN BUIJS - Penningmeester

Louis heeft na een lange loopbaan bij de lokale politie zone Grens besloten om verder te gaan met het BIN-gebeuren. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor de wijkwerking, eerst als wijkagent later als commissaris voor de wijkwerking binnen de gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel. Zo was hij in deze omschrijving eindverantwoordelijke voor 45 BIN’s. Bij zijn pensionering in 2015 werd Louis coördinator van het BIN-Withoefse Heide en is hij ook lid gebleven van de Provinciale stuurgroep BIN’s.

Marc VANDERSTRAETEN - Lid Raad van Bestuur

Marc is de oprichter van BIN-Zingem en verschaft advies en ondersteuning van het BIN gebeuren in PZ Vlaamse Ardennen sinds 2012 (website, nieuwsbrief, nieuwsgroep). Als technologiespecialist & ICT coach is het zijn doel het BIN Kenniscentrum te voorzien van technische ondersteuning en mee te bouwen aan nieuwe manieren om de informatie- & communicatiestromen te optimaliseren. Marc is verantwoordelijk voor het Digitaal Platform BIN ECO.

Walter SWAENEPOEL - Lid Raad van Bestuur

Walter was een van de drijvende krachten in 2013 bij de oprichting van het eerste BIN in Affligem, nl. BIN Essene. Meteen heeft hij een website (http://mijnstra.at), een nieuwsbrief en een eigen SMS-systeem op poten gezet. Gezien zijn ervaring op technisch vlak en zijn doelgerichte aanpak, werd Walter gevraagd om de Raad van Bestuur van de vzw BIN Kenniscentrum vanaf het begin te versterken. Walter is de contactpersoon voor de provincie Vlaams-Brabant.

Patrick Mariên - Lid Raad van Bestuur

Patrick heeft heel zijn loopbaan, op verschillende niveau’s, doorlopen bij de lokale Politie van Antwerpen. Hij was o.a. meer dan 20 jaar actief binnen de preventiedienst en het BIN-gebeuren te Antwerpen. Ook in zijn privéleven is hij al jaren actief bezig met buurtoverleg en BIN-werking in zijn woonomgeving. Het effectief en actief toetreden tot het BIN kenniscentrum is, bij het beëindigen van zijn actieve loopbaan, dan ook een logisch gevolg van een jarenlang engagement in de diverse BIN overlegmomenten.

Lucien Van Beylen - Lid Raad van Bestuur

Lucien (Luc) is criminoloog en hoofdcommissaris van politie O.R. PZ Antwerpen. Hij was verantwoordelijk voor de dienst voorkoming misdrijven, het politie-opleidingscentrum Antwerpen, de regio City (Borgerhout en Antwerpen Noord) en de directies HRM en ICT. Adviseur van BIN Bomenwijk(Kapellen) en initiatiefnemer van het project cybercrime ambassadeur. Hij verricht onderzoek naar dataverzamelaars en internetcriminelen.