• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

Wie zijn we

Het BIN Kenniscentrum is tot op heden een vrijwilligersorganisatie, samengesteld uit leden uit verschillende BuurtInformatieNetwerken in Vlaanderen en Wallonië en wordt dus enkel mogelijk gemaakt dankzij het harde werk van onderstaande personen:

Benno GEKIERE - Voorzitter

Benno was tijdens zijn beroepsloopbaan werkzaam als Hoofdinspecteur bij de lokale politie Zara. In de laatste 15 jaar van zijn carrière heeft hij als BIN-gemandateerde aan de wieg gestaan van 25 BIN’s in zijn eigen politiezone en heeft hij meegeholpen om in een viertal andere politiezones een BIN-werking op touw te zetten. Na zijn pensionering in juni 2014 bleef hij als vrijwilliger BIN-adviseur voor de politiezone en heeft hij tevens het initiatief genomen tot de oprichting van een federale V.Z.W. BIN Kenniscentrum, waarvan hij benoemd is tot voorzitter.

Louis VAN DEN BUIJS - Penningmeester

Louis heeft na een lange loopbaan bij de lokale politie zone Grens besloten om verder te gaan met het BIN-gebeuren. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor de wijkwerking, eerst als wijkagent later als commissaris voor de wijkwerking binnen de gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel. Zo was hij in deze omschrijving eindverantwoordelijke voor 45 BIN’s. Bij zijn pensionering in 2015 werd Louis coördinator van het BIN-Withoefse Heide en is hij ook lid gebleven van de Provinciale stuurgroep BIN’s.

Marc VANDERSTRAETEN - Lid Raad van Bestuur

Marc is de oprichter van BIN-Zingem en verschaft advies en ondersteuning aangaande het BIN gebeuren in PZ Vlaamse Ardennen sinds 2012 (website, nieuwsbrief, nieuwsgroep). Als technologiespecialist & ICT coach is het zijn doel het BIN Kenniscentrum te voorzien van technische ondersteuning en mee te bouwen aan nieuwe manieren om de informatie- & communicatiestromen te optimaliseren.

Heidi VAN LINDEN - Lid Raad van Bestuur

Heidi is de oprichtster van BIN Abeel (2013) en nam als enthousiaste coördinator in 2018 ook BIN Kruidenwijk over. Eén van de drijvende krachten achter de facebookpagina BIN Broechem. Ze werkte gedurende enkele jaren als verzorgster in een WZC en nadien in de retail sector. Houdt van wandelen tussen het groen en schilderen Heidi is vanaf 2016 de creatieve medewerkster van het BIN kenniscentrum.

Walter SWAENEPOEL - Lid Raad van Bestuur

Walter was een van de drijvende krachten in 2013 bij de oprichting van het eerste BIN in Affligem, nl. BIN Essene. Meteen heeft hij een website (http://mijnstra.at), een nieuwsbrief en een eigen SMS-systeem op poten gezet. Gezien zijn ervaring op technisch vlak en zijn doelgerichte aanpak, werd Walter gevraagd om de Raad van Bestuur van de vzw BIN Kenniscentrum vanaf het begin te versterken. Walter is de contactpersoon voor de provincie Vlaams-Brabant.

Patrick Mariên - Lid Raad van Bestuur

Patrick heeft heel zijn loopbaan, op verschillende niveau’s, doorlopen bij de lokale Politie van Antwerpen. Hij was o.a. meer dan 20 jaar actief binnen de preventiedienst en het BIN-gebeuren te Antwerpen. Ook in zijn privéleven is hij al jaren actief bezig met buurtoverleg en BIN-werking in zijn woonomgeving. Het effectief en actief toetreden tot het BIN kenniscentrum is, bij het beëindigen van zijn actieve loopbaan, dan ook een logisch gevolg van een jarenlang engagement in de diverse BIN overlegmomenten.

Jean ROEF - Secretaris

Jean heeft zijn volledige carrière ICT-projecten geleid en begon met het BIN-gebeuren in 2014 in Lummen, waar hij een actief aandeel had bij de oprichting van verschillende bin's. De vraag naar de oprichting van bin's in Limburg was groot en Jean heeft zich dan toegelegd op de ondersteuning ervan. Begin 2019 vervoegde hij de vzw, hij is secretaris, beheert de website (olv Marc Vanderstraeten) en is het aanspreekpunt voor de provincie Limburg.

Dominique BAUDOUX - Ondervoorzitter

Dominique was adjunct commissaris en officier van de gerechtelijke politie in een van de sites van Brussel. Daarna was hij gedurende meer dan twintig jaar verantwoordelijk voor de onderzoeken tbv de directie Veiligheid van de Europese Commissie. Zijn carrière beëindigde hij na zijn actieve deelname in de hervorming van de directie Veiligheid van het Europese Parlement. In 2015 richt Dominique het PLP (BIN) Quartier Royal in Rixensart op en deelt zijn jarenlange ervaring op gebied van preventie met de bewoners van zijn regio. Hij wordt lid van de VZW in 2019. Dominique is ondervoorzitter van de vzw.

Fabrice MAROTTE - Lid Raad van Bestuur

Fabrice heeft een zeer lange carrière achter de rug, oorspronkelijk bij de Rijkswacht en van de Federale Politie. Bij zijn pensionering had de rang van Hoofdcommissaris van de Politie.  Hij ligt aan de oorsprong van het eerste PLP (BIN) van de gemeente Rixensart - PLP Beau-Site. Fabrice vervoegde het KennisCentrum in 2019