PARTNERS

Partners in een organisatie zijn zeer belangrijk, eigenlijk onmisbaar. Een organisatie die met sterke partners kan samenwerken, krijgt ook een sterk imago en steunt op de kennis en ervaringen van de partner.  BIN Kenniscentrum heeft zich omringd met volwaardige partners en kan vanuit dit standpunt bouwen aan een organisatie die alle mogelijke informatie verzamelt ten voordele van de BIN-netwerken in alle regio's van België.

Wij danken onderstaande instanties voor hun medewerking:


De Dienst Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse zaken heeft als hoofdtaak, het bijdragen tot het bevorderen van de veiligheid van de burgers en door maximaal in te zetten op preventie en burgers aan te sporen om ook zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid.  In deze context is het BIN Kenniscentrum uiteraard vereerd om met FOD Binnenlandse zaken te mogen samenwerken.


Het vroegere 1DagNiet heet nu BeSafe @home. Het is nog steeds een organisatie met een doel: Nationale actie tegen woninginbraken met een jaarlijks terugkerende actiedag


Leef Brandveilig is een gezamenlijk project van VZW Oscare, Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, Hulpverleningszone Zuid-Oost, Hulpverleningszone Meetjesland, Brandweer Westhoek, Taxandria, Brandweerzone Vlaams-Brabant West, Brandweer West-Vlaanderen, Hulpverleningszone Rivierenland, BIN Kenniscentrum, Hulpverleningszone Noord-Limburg, Hulpverleningszone Oost en Brandweer Zone Rand. Samen kunnen we komen tot minder brandwonden en meer brandveiligheid.


Child Focus - De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam ‘Child Focus’. Het is een stichting van openbaar nut. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online. Gebruik het gratis noodnummer 116 000 om een verdwijning of seksuele uitbuiting te melden of in vertrouwen over seksueel misbruik praten. 


Oscare - De patiënt staat centraal bij nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens.  Oscare doet er alles aan om hen de best mogelijke nazorg aan te bieden: laagdrempelig, betaalbaar en deskundig. Om dit te garanderen, kunnen we rekenen op diverse partners uit allerlei sectoren en voeren we een doorgedreven wetenschapsbeleid waarbij de ontwikkeling van nieuwe technieken voorop staat. 


BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. Tot nu toe ontving je meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je binnenkort ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mailSchrijf je in op BE-ALERT 


Met het Certificaat Inbraak Veilig willen we burgers nog meer sensibiliseren om een gratis diefstalpreventieadvies aan te vragen en uit te voeren. We sporen de burgers ook aan om te kiezen voor gekeurd inbraakvertragend materiaal. Goed beveiligde woningen kunnen hierdoor het Certificaat Inbraak Veilig behalen, wat een meerwaarde is voor de woning!


Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen. in overleg verwijzen wij voor Cyber Security naar de website SafeOnWeb.


Stichting Brandwonden wil het slachtoffer van brandwonden en zijn familie helpen zijn plaats in de maatschappij terug in te nemen door het verlenen van financiële steun. Daarnaast voert de Stichting een intensief preventiebeleid dat er moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers te betreuren vallen. In dit kader werd een interactief preventieprogramma ontwikkeld waarin de belangrijkste aspecten van brand- en brandwondenpreventie vervat liggen.