PREVENTIE - INFO & TIPS


Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. Buurtpreventie is ondertussen een belangrijke schakel geworden in de controle op onregelmatigheden en verdachte situaties in woonwijken of buurten. Raadpleeg de interessante INFO & TIPS van ibz Veiligheid & Preventie en veiligheidspartners hierna.


PREVENTIE-LINKS
OPLICHTERS aan de lijn ? Zo kunt u ze herkennen.Is een webshop veilig ? 

Check het hier !


Geef NOOIT een kopie van je ID-kaart aan iemand anders, niet op papier, niet via mail, niet op foto - of misschien toch wel ?....

Installeer KopieID op je smartphone en leer hoe er mee omgaan of maak een veilige kopie met je computer via onderstaande LINK

ACTUELE PREVENTIE-TIPS


 INFORMEERT


De Safeonweb APP?  Waarom heb je ze nodig ?Ben ik gehacked ?  Ik kan het checken...

Troy Hunt (beveiligingsonderzoek) ontwierp een website waar je op een eenvoudige manier kan checken of je mailadres gehacked werd:

 ‘Have I been powned” 

Vul je e-mailadres(sen) in en je kan meteen zien of je gehacked werd. Blijkt dat je inderdaad slachtoffer bent ? 

Pas dan meteen je wachtwoorden aan en doe het op de correcte wijze! Bekijk hiervoor deze TIPS

 
Wenst u meteen verwittigd te worden bij een noodsituatie ?


NUTTIGE PREVENTIE-INFO


Sensibiliseer de ouderen in uw BIN, zij zijn een gemakkelijke prooi voor dieven die proberen hun huis binnen te gaan met een list ! Diefstal met list betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen). De daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse titel hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen.Alles start met veilige leefgewoonten

Het noodnummer “112” is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met één oproep krijg je alle hulp die je nodig hebt. Als je in nood bent en je belt het noodnummer “112”, geef je de nodige informatie aan een operator in de noodcentrale. Op basis daarvan bepaalt deze operator welke soort hulp je nodig hebt en stuurt hij een medisch team, de brandweer en/of de politie om je te komen helpen.