Het BIN Kenniscentrum is opgericht door een groep van mensen die veel ervaring heeft op vlak van preventie en veiligheid. BIN KCE staat ten dienste van alle initiatieven die streven naar meer veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving en dit willen bereiken door een grondige informatie-uitwisseling. Eén van de tools hiervoor is ons communicatieplatform, BIN Digitaal, waar deze website een onderdeel van is. Hier wordt een maximum aan informatie rond PREVENTIE en VEILIGHEID gecentraliseerd ten behoeve van alle BIN's en buurtpreventie-initiatieven.  

De samenwerking tussen de burger, de politie, de gemeente en de Overheid heet

"BUURTINFORMATIENETWERK of BIN"ALGEMENE INFORMATIE


CYBERCRIMINALITEIT ontwikkelt zich razendsnel, is quasi onzichtbaar en treft bijna iedereen. Het fenomeen lijkt niet op een bedreiging omdat de meesten denken niets fout te doen en goed beveiligd te zijn.  Niets is minder waar !

10 (STRIP)TIPS maken het gemakkelijk om te begrijpen wat je (mogelijk) over het hoofd ziet en hoe je best handelt.

klik op het stripvoorbeeld hiernaast en ontdek de 10 nuttige tips.

OSCARE vzw lanceert een nieuw educatief spel

Oscare vzw kondigt met trots de lancering aan van hun nieuwste educatieve spel, de ‘112 ElectroEscape’.Dit spel is ontwikkeld om jongeren op een interactieve en boeiende manier bewust te maken van het belang van brandveiligheid. Al spelend leren jongeren dat ze slechts drie minuten hebben om hun woning te verlaten in geval van brand. Lees er alles over via deze LINK

Lees meer »

Luc Van Beylen, nieuw lid van de RvB van BIN Kenniscentrum

Lucien (Luc) Van Beylen is criminoloog en hoofdcommissaris van politie o.r. PZ Antwerpen. Hij was verantwoordelijk voor de dienst voorkoming misdrijven, het politie-opleidingscentrum Antwerpen, de regio city (Borgerhout en Antwerpen Noord) en de directies HRM en ICT. Adviseur van BIN Bomenwijk(Kapellen) en initiatiefnemer van het project cybercrime ambassadeur. Hij verricht onderzoek naar dataverzamelaars en internetcriminelen.WELKOM LUC !

Lees meer »

Politiezone VIMA is volledig voorzien van BIN's

Met de ondertekening van het charter voor het Buurtinformatienetwerk (BIN) Far West-Faubourg is het aantal BIN-Netwerken in de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) opgelopen tot 10. Daarmee zijn nu alle wijken van de politiezone voorzien van een Buurtinformatienetwerk, meldt de politie, die inwoners wil oproepen om zich aan te sluiten bij zo’n netwerk.

Lees meer »