• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

Het BIN Kenniscentrum is opgericht door een groep van mensen die veel ervaring heeft op vlak van preventie en veiligheid. BIN KCE staat ten dienste van alle initiatieven die streven naar meer veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving en dit willen bereiken door een grondige informatie-uitwisseling. Eén van de tools hiervoor is ons communicatieplatform, BIN Digitaal, waar deze website een onderdeel van is. Hier wordt een maximum aan informatie rond PREVENTIE en VEILIGHEID gecentraliseerd ten behoeve van alle BIN's en buurtpreventie-initiatieven.  

De samenwerking tussen de burger, de politie, de gemeente en de Overheid heet

"BUURTINFORMATIENETWERK of BIN"


ALGEMENE INFORMATIE


BIN's KALMTHOUT hielden een geslaagd BIN Cyber-Café in kerkelijke sfeer...

Enkele sfeerbeelden van een geslaagde lanceringsavond van ons project #cybervrijwilligers!! Met een welgemeend dankjewel aan onze sprekers Stijn De Ridder, Stijn van Bouwel, Louis van den Buijs Burgemeester Lukas Jacobs en onze moderator Lucien (Luc) Van Beylen! Ook bedankt aan de BIN's van Kalmthout en het BIN Bomenwijk Kapellen en het gemeentebestuur van Kalmthout om dit event mogelijk te maken!! Heel wat positieve reacties gekregen waardoor we nog meer overtuigd zijn van de relevantie van ons project!!! We gaan door !! BIN Kenniscentrum - Centre d'expertise PLP #preventie #veiligwonenenwerken

Lees meer »

Cyberpreventieadvies in DIEST

In Diest vond op 17/3 voor het eerst een infosessie plaats over cybercriminaliteit. De stad heeft samen met de provincie en het BIN-kenniscentrum een project op poten gezet waarin vrijwilligers opgeleid zijn tot "cyberpreventieadviseurs". Zij geven tips om je beter te beschermen tegen online oplichting en phishing.

Lees meer »