• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

het Kenniscentrum voor 

BUURTINFORMATIENETWERKEN

Het BIN Kenniscentrum is opgericht door een groep van mensen die veel ervaring heeft op vlak van preventie en veiligheid. BIN KCE staat ten dienste van alle initiatieven die streven naar meer veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving en dit willen bereiken door een grondige informatie-uitwisseling. Eén van de tools hiervoor is ons communicatieplatform, BIN Digitaal, waar deze website een onderdeel van is. Hier wordt een maximum aan informatie rond PREVENTIE en VEILIGHEID gecentraliseerd ten behoeve van alle BIN's en buurtpreventie-initiatieven.

De samenwerking tussen de burger, de politie, de gemeente en de Overheid heet

"BUURTINFORMATIENETWERK  of  BIN"


ALGEMENE INFORMATIE


BIN's Kapellen en Stabroek organiseren een BIN Café

Meer en  meer moeten wij ons gaan beveiligen tegen cybercriminaliteit, het aantal gevallen van inbraak in computers, stelen van identiteitsgegevens, oplichting via mails, enz… stijgt zienderogen. Terwijl het aantal inbraken in woningen daalt neemt deze vorm van criminaliteit steeds een grotere plaats in. Zowat iedereen kan er slachtoffer van worden. Toch is ook hier preventie één van de middelen om te voorkomen dat er in je computer ingebroken wordt, dat je verdachte mails opent, dat daders kunnen gaan werken met jou bankgegevens. De BINs van Kapellen en Stabroek willen hun bewoners daarbij dienstig zijn en organiseren op zaterdag 26 maart van 10u tot 18u in zaal LUX (marktplein) een veiligheidscafé dat onder andere dit thema onder de aandacht brengt. Zowel het BIN-kenniscentrum als de politie van de zone Noord zullen bezoekers te woord staan. Daarnaast vult de brandweer zone Rand, AZ Klina (reanimatie) en Child Focus het geheel aan met informatieve standen. De inkom is gratis en iedereen is welkom

Lees meer »