• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

In een BuurtInformatieNetwerk zijn de leden, de extra OGEN en OREN van de buurt. Zij houden onopvallende hun buurt in de gaten met het oog en het oor. Onregelmatigheden en verdachte situaties rapporteren ze  aan de politie want zij kunnen jammer genoeg niet overal tegelijk zijn.

Om de belangrijkheid van inbraakpreventie te benadrukken, starten we met 4 personages die de sleutelfiguren zullen zijn in hun eigen preventie-avontuur.


"Max T’oor en Fien T’oog" zullen op  een ludieke manier de aandacht vestigen op de belangrijkheid van preventie en veiligheid.  In hun avontuur leveren ze op regelmatige basis “tips & tricks” die alles te maken hebben met preventie tegen wooninbraken.

“Krik & Krak” zijn dan weer de foute mannetjes, die doen wat ze niet zouden mogen doen en voortdurend stuiten op de acties van T’oor en T’oog.  Krik & Krak gaan het bijzonder moeilijk krijgen…


Cartoons zijn van de hand van D'Auwe (Dirk van der Auwera)