In een BuurtInformatieNetwerk zijn de leden, de extra OGEN en OREN van de buurt. Zij houden onopvallend hun buurt in de gaten met het oog en het oor. Zij vestigen hun aandacht op onregelmatigheden en verdachte situaties waarvan zij getuige zijn en informeren hierover de politie die, jammer genoeg, niet overal tegelijk kan zijn. Om de belangrijkheid hiervan te benadrukken, starten we met 4 personages die de sleutelfiguren zullen zijn in hun eigen preventie-avontuur.

"Max T’oor en Fien T’oog" zullen op  een ludieke manier de aandacht vestigen op de belangrijkheid van preventie en veiligheid.  In hun avontuur leveren ze op regelmatige basis “tips & tricks” die alles te maken hebben met preventie in de meest ruime betekenis van het woord.

“Krik & Krak” zijn dan weer de foute mannetjes, die doen wat ze niet zouden mogen doen en voortdurend stuiten op de acties van T’oor en T’oog.  Krik & Krak gaan het bijzonder moeilijk krijgen…


Het gebruik van de cartoons is enkel toegelaten in het kader van een integrale benadering van preventie en mits bronvermelding van het BIN Kenniscentrum

Cartoons zijn van de hand van D'Auwe (Dirk van der Auwera)