• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

WEDERZIJDS RESPECT

Een nieuwe campagne van de dienst Veiligheid & Preventie FOD BiZa


De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.


Ken jij de veiligheidsmensen die elke dag aan jouw veiligheid werken ?