DE FINFUN GAMES VAN FEBELFIN HELPEN OM VEILIG TE BANKIEREN


WEDERZIJDS RESPECT

Een nieuwe campagne van de dienst Veiligheid & Preventie FOD BiZa


De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.


Ken jij de veiligheidsmensen die elke dag aan jouw veiligheid werken ?


Buurtinformatienetwerken en lokale veiligheid

Wim Hardyns, Thom Snaphaan en Lieven Pauwels
Buurtinformatienetwerken (BIN’s) zijn partnerschappen waarin de politie, buurtbewoners en gemeenten hun krachten bundelen in de strijd tegen criminaliteit. Deze worden vaak opgericht in een buurt vanwege een bezorgdheid over de veiligheid, zoals bij hogere politiecijfers voor diefstallen uit voertuigen, woninginbraak en/of vandalisme.
Met deze studie werd nagegaan of BIN’s de lokale veiligheid in een buurt
verhogen. Dit was in België het eerste grootschalig experiment. In tegenstelling tot eerdere buitenlandse studies, werden ook andere aspecten dan criminaliteit onderzocht, namelijk onveiligheidsgevoelens, collectieve weerbaarheid, relaties tussen buurtbewoners en politie, en informatiedoorstroming tussen buurtbewoners en politie. Deze studie is een benchmark. Professor Hardyns licht toe: “We hebben voor het eerst een aantal belangrijke verschillen kunnen vaststellen tussen buurten
met en zonder BIN”. De studie stelt ook informele buurt(preventie)netwerken vast in de vorm van digitale platformen (zoals Facebookgroepen, WhatsApp en Hoplr). Die zorgen voor opportuniteiten maar ook uitdagingen voor de traditionele BIN’s. De studie stond onder leiding van professor Wim Hardyns van de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent en werd uitgevoerd in opdracht van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.


U kan de boekvoorstelling herbekijken via onderstaande link