• PARTICIPATIE | PARTICIPATION
  • COMMUNICATIE | COMMUNICATION
  • PREVENTIE | PREVENTION

het Kenniscentrum voor 

BUURTINFORMATIENETWERKEN

Het BIN Kenniscentrum is opgericht door een groep van mensen die veel ervaring heeft op vlak van preventie en veiligheid. BIN KCE staat ten dienste van alle initiatieven die streven naar meer veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving en dit willen bereiken door een grondige informatie-uitwisseling. Eén van de tools hiervoor is ons communicatieplatform, BIN Digitaal, waar deze website een onderdeel van is. Hier wordt een maximum aan informatie rond PREVENTIE en VEILIGHEID gecentraliseerd ten behoeve van alle BIN's en buurtpreventie-initiatieven.

De samenwerking tussen de burger, de politie, de gemeente en de Overheid heet

"BUURTINFORMATIENETWERK  of  BIN"


ALGEMENE INFORMATIE


Kalmthoutse BIN's verwelkomen nieuwe bewoners

Zondag 22 mei verwelkomde het gemeentebestuur de nieuwe Kalmthoutse bewoners van de afgelopen drie jaren met het voorstellen van de gemeentediensten en een receptie. Ook de Kalmthout de BINs  droegen hun steentje bij en presenteerden hun verhaal in een stand, opgebouwd op het Kerkplein. Een 15-tal bezoekers gaven de intentie mee te willen aansluiten bij een Kalmthouts BIN, nog anderen lieten hun informeren en toonden interesse om eerstdaags aan te sluiten. En het aantal leden van de Kalmthoutse BIN's, blijft groeien...

Lees meer »

Phishing - WEES SLIMMER DAN EEN PHISHER

Onze partner CCB (SafeOnWeb) vestigt, zeer terecht de aandacht op de gevaren van phishing en onttwikkelde hierto een nieuwe tool: DE SAFEONWEB APP. Met deze App ben je altijd op de hoogte van nieuwe vormen van online oplichting. De App werd al meer dan 180.000 keer gedownload en dient absoluut zijn doel !

Lees meer »